Bilge®Gölge' nin Seyir Defteri

100d100TÜRK®MALI

Wise®Shadow' s Logbook

Welcome to my home page

100d100ÖZGÜN

 

Açın Kalbinizi, Bilge®Gölge Geliyor!...

 

Open Your Heart ! Here Comes the Wise®Shadow...

(Türkçe)

 

(English)

(Sorry! Full English featured site of Wise®Shadow not available at the moment. For a few pages, though, there are links to the English ones)

"...ve gölge kabul etti, sahibinin söylediklerini; her zaman yaptığı gibi. Sahip ve ışık olmadan, gölge var olamazdı çünkü. Zira var olmak, hiç olmaktan iyidir..."

"...and the shadow accepted what its owner said, like it does every time. Because shadow can't exist without light and the owner. Existence is better than being nothing..."

Senol SERGEN, 1993, Ankara-Turkiye

 

11 Mart 2004 tarihinden beri ziyaretçi sayısı: 

 guests have visited this site, since March 11, 2004

Copyright © 1997-2004 Senol Sergen, Ankara-Turkiye. All rights reserved. Web site designer Senol Sergen; Last Update 4 Mar 04

 

 

LEGAL WARNING: This site is designed exclusively for the viewing qlea-sure and the education of odu-llts and may contain a peculiar life style that can be harmful for those having regular ones. By entering Wise®Shadow' s Logbook, you agree that you are of legal age, and are not offended by odu-llt material; that you are accessing this site from a location where odu-llt material is not specifically prohibited by law; and you affirmatively declare the following: "I declare under penalty of perjury that I am at least 18 years of age; and that viewing adult-oriented material, I may be exposed to as a result of entering this site, is legal to view in my location. I am able to evaluate the appropriate life style for me, and not offended by the Wise®Shadow ideology represented herein. I further agree not to utilize any of the text, graphics, images or original ideas for commercial purposes of any kind; and that I will not share or distribute these materials in any fashion to minors under the age of 18 (21 in some areas)". The material such as photographs and original concepts presented in this site can be used freely for non-commercial purposes, provided that an explicit reference appears. The moderator does not claim any warranty that the information presented throught this site is hundred percent true.

YASAL UYARI: Bu site, ytişikinlerin görsel ziyafetleri ve eğitimleri için hazırlanmıştır ve sıradan hayat sürdürenler için zararlı olabilecek tuhaf yaşam tarzları ve fikirler içerebilir. Bilge®Gölge' nin Seyir Defteri' ne girmekle: yasal yaşta olduğunuzu ve kuffür, açık sözlülük, hayatın anlamı gibi ytşikinlere özgü kavramlardan sarsılmayacağınızı; bu siteye, bu tarz içeriklerin yasak olmadığı bir yerden eriştiğinizi kabul etmiş ve şu beyanı deklare etmiş sayılırsınız: "Şeferim üzerine and içerim ki, 18 yaşından büyüğüm ve bulunduğum yerde ytişlkin içerikli bilgilere erişim yasaldır. Kendim için doğru olan hayat tarzını, kendim belirleyebilir ve Bilge®Gölge ideolojisini kendi bilincimle değerlendirebilirim. Ayrıca, sitede yer alan herhangi bir metin, grafik, fotoğraf, resim veya özgün fikri, herhangi bir ticari maksatla kullanmayacağımı; hiç bir şekilde, 18 yaşından küçüklere (bazı bölgeler için 21) paylaşım veya dağıtım yapmayacağımı kabul ederim". Sitede yer alan fotoğraf veya özgün fikirler ticari olmayan maksatlarla serbestçe kullanılabilir; ancak, alıntı yapıldığı görünür şekilde belirtilmelidir. Site sahibi, sayfalarda yer alan bilgilerin yüzde yüz doğruluğu konusunda garanti vermez.

 

 

System Compatibility

 

Sistem Uyumluluğu

This web site can only be viewed by frame enabled browsers. The most popular and widely used ones are Microsoft Internet Explorer (IE 3.0 or later) or Netscape Navigator (3.0 or later). Although all of today' s browsers are frame enabled; if you do not have a proper one; please download the latest version of the software, preferably Microsoft Internet Explorer. It is aimed to keep the site as simple as possible to allow any kind of browsers display the pages in the fashion how they were designed, without installing extra plug-in software.

Browser

(Tarayıcı)

Bu site sadece çerçeve yapısına müsade eden internet tarayıcılarıyla izlenebilir. En popüler olan ve yaygın olarak kullanılanları, Microsoft Internet Explorer (IE 3.0 veya daha üstü) veya Netscape Navigator (3.0 veya daha üstü) dir. Eğer uygun bir tarayıcınız yoksa; lütfen, programların sitelerine girerek, yazılımların (tercihen Microsoft Internet Explorer) son sürümlerini kurunuz. Bu site, mümkün olduğunca; tüm tarayıcılarda, herhangi bir ilave yazılım yüklemeksizin aynı sonucu verecek şekilde basit tasarlanmaya çalışılmıştır.

Some of the functions are programmed to facilitate visitor' s viewing (window resizing, etc.) or to provide better visual effects (animated buttons etc.). There are also some codes that interact with the visitor (counter, visitor statistics, guestbook, membership etc..). These features are kept minimal in order to avoid potential incompatibilities. When necessary, Perl Language is used for server side applications and JavaScripting is used for client side (visitor) applications; so, your browser is supposed to run JavaScript which is standard on all of today' s popular browsers.

Scripts

(Kodlama)

Ziyaretçilerin bazı işlemlerini otomatikleştirmek (pencere boyutu ayarlanması gibi) veya daha algılanabilir görsel öğeler yaratabilmek (hareketli butonlar gibi) üzere, bazı fonksiyonlar programlanmıştır. Ayrıca, sitede, ziyaretçi ile etkileşim sağlayan (sayaç, ziyaretçi istatistikleri, ziyaretçi defteri, üyelik gibi) bazı programcıklar da yer almaktadır. Bu tür kodlar, muhtemel uyumsuzlukları önlemek için en az düzeyde tutulmuş olmakla beraber; zorunlu kalındığında: sunucu tarafı uygulamalar için Perl dili; sorgulayıcı tarafı (ziyaretçi) uygulamalar için JavaScript kullanılmıştır. Bu sebeple, tarayıcınızın JavaScript çalıştırabilmesi gerekmektedir. Günümüz popüler tarayıcıları için bu özellik standart olarak mevcuttur.

Unless there is a special case, the largest image throughout the pages in this site is saved no larger than 500 pixels in length or height, whichever is bigger; so that 1024x768 pixel or better screen resolution is required in order to maintain the integrity of a page. The site is designed in such a way that, a meaningful composition can be viewed at screen resolutions of even down to 800x600 pixels if the browser window size is set to maximum.

Resolution

(Çözü-nürlük)

Özel bir durum olmadıkça, tüm sayfalarda genişlik veya yükseklikçe 500 pikselden büyük resim yer almamaktadır. Böylelikle, standart olarak, 1024x768 piksel veya daha iyi bir ekran çözünürlüğünde, sayfalar bütün halinde görünebilmektedir. Tavsiye edilmemekle birlikte, site: 800x600 kadar düşük çözünürlüklerde bile, tarayıcı penceresi "maximize" boyutları içinde çalıştırılırsa, anlamlı kompozisyon sergileyecek tarzda tasarlanmıştır

Majority of the images in this site are photographs and are scanned at high color resolutions. Therefore the best image quality can be obtained at True Color mode or at least 16 Million colors mode. Note that this performance can be achieved only if the visitor' s computer has sufficient video RAM. Even though today' s computers are more capable than that, in case of low color depth setting, the images will be shown at low quality. Display properties can be set from the system "Control Panel".

Color Depth

(Renk Derinliği)

Bu sitedeki görüntülerin çoğu fotoğraflar olup, yüksek çözünürlükte dijitize edilmişlerdir. Dolayısıyla, fotoğrafların gerçek görüntü renk kalitesi Gerçek Renk Modu veya en azından 16-Milyon renk çözünürlüğünde elde edilir. Bu performansa, ziyaretçinin bilgisayarının video hafızası (VRAM) yeterli ise erişilebilir. Günümüz bilgisayarları, ihtiyaç duyulandan daha yüksek performanslı olsa bile, düşük renk derinliği ayarı halinde, görüntüler düşük kaliteli gözükecektir. Görüntü ayarları, sistem kontrol panelinden ayarlanabilir.

Unless there is a special case, image resolutions are set to 72 dpi (dots per inch); which is optimized for a standard monitor. If the visitor intends to printout any page; images will be printed in low resolution. All of the full sized, high resolution originals of the images that appear in this site are stored by the site moderator who can be contacted via his e-Mail address, ssergen@bilgegolge.com

Image Resolutions

(Görüntü Çözünür-lükleri)

Resim çözünürlükleri, özel bir durum olmadıkça, yükleme süresini kısaltmak amacıyla 72 dpi (bir inch uzunlukta yer alan nokta sayısı) olarak ayarlanmıştır. Bu çözünürlük, standart bir monitör için optimize edilmiş olup; baskı alınmak istendiğinde, fotoğraflar düşük çözünürlükte gözükecektir. Site yöneticisinde, sayfalarda yer alan tüm fotoğrafların tam boyutlu, yüksek çözünürlüklü orjinalleri bulunmaktadır. Temasa geçmek için e-Posta adresi: ssergen@bilgegolge.com

The utilization of basic standard windows fonts is aimed for the design of this site, unless otherwise is essential. Nevertheless, some computers may not recognize the fonts, or may display the text too large or too small, or Turkish text may appear corrupted. It is highly recommended that, the text size setting of the browser that you are using is set to "medium".

Fonts

(Fontlar)

Bu sitede, aksi elzem olmadıkça, standart Windows karakterleri kullanılmıştır. Ne var ki, bazı bilgisayarlar fontları tanımayabilir, metinler çok büyük ya da çok küçük gözükebilir veya Türkçe karakterler hatalı çıkabilir. Kullanmakta olduğunuz tarayıcının metin boyutu (text size) ayarının, "medium "olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.

Although, a special attention is paid to use Turkish accompanied by English explanations throughout the pages, Turkish is used as default language. Naming convention is set as English to avoid some compatibility problems. Turkish encoding is also used in appropriate pages. Some pages through the site are duplicated in two versions (i.e. Turkish and English). It is aimed to keep only one version of the pages, especially where text is minor and the content is clear even though Turkish is used.

Language

(Dil)

Bu sitede, ana dil olarak Türkçe kullanımı için, büyük bir özen gösterilmekle birlikte, çoğu kısımda İngilizce açıklamalara da yer verilmiştir. Uyumsuzluk sorunları sebebiyle, isimlendirmeler İngilizce yapılmıştır. Uygun olan sayfalarda Türkçe kodlamalar yer almaktadır. Bazı sayfalar, hem İngilizce, hem de Türkçe olmak üzere çift sürüm halinde hazırlanmıştır. Görüntü ağırlıklı ve Türkçe ifadelerin anlamlarının açık olduğu hallerde, sayfaların sadece tek sürüm halinde tutulması hedeflenmiştir.

There are no sound items embedded in the pages at the moment. Hence no sound devices are required.

Sound

(Ses)

Şu an itibarıyla, bu sitede ses dosyaları yer almamaktadır. Herhangi bir ses donanımına ihtiyaç duyulmamaktadır

This site is verified on PIII-450, 128 MB RAM personal computer to which an LG Flatron 795FT+ 17" color CRT monitor is connected (plus Creative Riva TNT2 Ultra Video Driver with 32MB VRAM providing True Color depth at 1024x768 pixel resolution). Both Microsoft Internet Explorer IE6.0 and Netscape Navigator 4.05 browsers are used to display the site. Both browsers complied with the fundamental requirements of the web site.

Test Bench

(Test Düzeneği)

Bu site, LG Flatron 795FT+ 17" renkli CRT monitörlü ve 1024x768 piksel çözünürlükte gerçek renk üreten 32MB VRAM' lı Creative Riva TNT2 Ultra Video grafik kartılı PIII-450, 128 MB RAM kişisel bilgisayar üzerinde test edilmiştir. Hem Microsoft Internet Explorer IE6.0, hem de Netscape Navigator 4.05 tarayıcıları kullanılmıştır. Her iki tarayıcı da temel ihtiyaçları karşılamıştır.